chùa khleang sóc trăng

Chùa Kh’Leang Sóc Trăng là một trong những công trình độc đáo mang đậm dấu ấn của kiến trúc Khmer xưa. Nó dường như đã trở thành biểu tượng không thể thay đổi ...